Démonstration Aikikai Pereire

Demo Aikikai Pereire 17 octobre 2009 from Philippe Monfouga on Vimeo.

.